Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? (2 puan)
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? (2 puan)
Omurilik
Pankreas
Böbrekler
Akciğerler

Soru 3
Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
 1.  Bebeklerde kol atardamarından,
 2.  Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
1. doğru, 2. yanlış
1. yanlış, 2. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? (2 puan)
Dudakların morarması
Göz bebeklerinin küçülmesi
Göğüs hareketlerinin kaybolması
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

 
Soru 5
Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye yukarıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

Soru 6
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? (2 puan)
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Yara içinin kurcalanması
Yarada kanama varsa durdurulması
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? (2 puan)
Şişlik
Kızarma
İşlev kaybı
Hareket ile azalan ağrı

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? (2 puan)
Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
Genellikle göğüs ortasında başlaması
Dinlenmekle geçmemesi
Uzun süreli olması

Soru 11
 1. Sıkan giysiler gevşetilir.
 2. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
 3. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
 4.  Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
1 ve 4.
2 ve 3.
1,3 ve 4
1, 2, 3 ve 4

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? (2 puan)
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Kazazedeye yakın mesafede durulması.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? (2 puan)
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Soru 14
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? (2 puan)
Gabari
Taşıma sınırı
Dingil ağırlığı
Azami ağırlık

Soru 15
Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? (2 puan)
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

 
Soru 16
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? (2 puan)
Hemzemin geçit
Kontrollü demir yolu geçidi
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Tramvay hattı ile oluşan kavşak

 
Soru 17
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 18
Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (2 puan)
I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol
I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol
I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

 
Soru 19
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? (2 puan)
Bisiklet yolunu kullanması
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

 
Soru 20
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? (2 puan)
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

 
Soru 21
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? (2 puan)
Hızını azaltması
Öndeki aracı geçmesi
Takip mesafesini artırması
Duraklama yapmaktan kaçınması

Soru 22
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır? (2 puan)
2
3
6
7

Soru 23
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? (2 puan)
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 24
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Görüş mesafesinin kötü olması
Öndeki aracın durması
Havanın yağışlı olması

 
Soru 25
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? (2 puan)
Yalnız 3
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 26
Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;
 1.  Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
 3.  Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? (2 puan)
I ve III.
I, II ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

 
Soru 27
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? (2 puan)
1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 4 - 3
2 - 1 - 4 - 3
4 - 1 - 2 - 3

Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? (2 puan)
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

Soru 29
 • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
 • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır? (2 puan)
Durmak
Duraklamak
Hızı azaltmak
Vites değiştirmek

Soru 30
Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 31
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir? (2 puan)
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 32
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
ASR
ABS
Emniyet kemeri
Hava yastığ

Soru 33
 1.  Maddi hasar tespiti yapmak
 2. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
 3. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
 4. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler? (2 puan)
Yalnız III
1,2 ve 4
1,3 ve 4
2,3 ve 4

Soru 34
Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? (2 puan)
10
15
20
25

Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? (2 puan)
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

 
Soru 36
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Yakıt tüketimini azaltmak
Aracın fren mesafesini kısaltmak
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

 
Soru 37
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (2 puan)
I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

Soru 38
Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2 puan)
Yakıt bitmiştir.
Batarya zayıflamıştır.
Lastik basınçları düşüktür.
Motor yağ seviyesi azalmıştır.

Soru 39
Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? (2 puan)
Bujiler
Akü suyu
Motor yağ seviyesi
Depodaki yakıt seviyesi

Soru 40
Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? (2 puan)
Polen filtresinin
Yağ filtresinin
Araç lastiklerinin
Cam sileceklerinin

Soru 41
Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?   (2 puan)
Bujinin daha iyi ateşlemesine
Farların daha canlı yanmasına
Akünün daha çabuk bitmesine
Elektrik tesisatının yanmasına

Soru 42
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? (2 puan)
Motorun hararet yapmasına
Motor devrinin yükselmesine
Klimanın düzensiz çalışmasına
Akünün kısa zamanda bitmesine

Soru 43
 1. Şarj
 2. ABS
 3. Yağ basıncı
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? (2 puan)
Yalnız III
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

Soru 44
Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması • Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? (2 puan)
Çevre kirliliğinin artması
Sürüş konforunun azalması
Trafik yoğunluğunun artması
Aracın daha az yakıt tüketmesi

Soru 45
- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
Beden dili
Konuşma üslubu
Trafik adabı
Trafikte hak ihlali

Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? (2 puan)
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 47
Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır? (2 puan)
Aşırı tepki gösterilmesi
Kaba ve saldırgan davranılması
Kızgın biçimde kornaya basılması
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

Soru 48
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? (2 puan)
Empati
Tahammül
Beden dili
Konuşma üslubu

Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? (2 puan)
Yüzün kızarması
Kaşların çatılması
Yumrukların sıkılması
Kontrollü davranılması

Soru 50
Trafik kazası geçiren kişiler:
 1.  Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 
 2.  Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
1. doğru, 2. yanlış
1. yanlış, 2. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

 

Skor Listesi