Soru 1
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? (2 puan)
İlaçla tedavi
Hasar tespiti
Temel yaşam desteği
Olay yeri değerlendirmesi

Soru 2
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? (2 puan)
Sinir sistemi
Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Boşaltım sistemi

Soru 3
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? (2 puan)
Göz bebeklerinin genişlemesi
Solunumun yüzeyselleşmesi
Kan basıncının artması
Nabzın yavaşlaması

Soru 4
Bebeklerde yapay solunumun uygulan­masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (2 puan)
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve bur- nunu içine alacak şekilde yerleştirir.
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yara- yacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
D)Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Soru 5
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? (2 puan)
Üçgen bandaj uygulaması uygulama hangisidir?
Heimlich manevrası
Turnike uygulaması
Rentek manevrası

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? (2 puan)
Kesik kesik akan bir kanama olması
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması

Soru 7
 1. Aşırı sıvı kaybı
 2. Kalp ritim bozuklukları 
 3. Başa şiddetli darbe alınması 

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 8
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?     (2 puan)
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­zedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır ? (2 puan)
Çıkan eklemin yerine oturtulması
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Soru 10
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir ?  (2 puan)
Şok
Koma
Bayılma
Baş Dönmesi

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Yarı oturur pozisyon verilmesi
Egzersiz yapmasının sağlanması
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Soru 12
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? (2 puan)
Yaralıya uzak mesafede çalışması
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? (2 puan)
Kendi kendine kurallar koymak
Bencilce davranışlarda bulunmak
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 14
 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak ve yaptırmak 
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek 
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir ?   (2 puan)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Karayolları Genel Müdürlüğüne
Emniyet Genel Müdürlüğüne
İçişleri Bakanlığına

 
Soru 15
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? (2 puan)
Yalnız 2
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

 
Soru 16
Yukarıdakilerden hangisi "tehlikeli viraj yön levhası" anlamındadır? (2 puan)
A)
B)
c)
D)

 
Soru 17
Yukarıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 18
Yukarıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 19
Yukarıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi "taşıt trafiğine kapalı yol" anlamındadır? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebilerceğini
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini

 
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? (2 puan)
Yavaşlama çizgisi
Taralı alana girilmez
Bölünmüş yol başlangıcı
Taralı alan içine park edilebilir

Soru 22
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? (2 puan)
50 - 10
100 - 20
150 - 30
200 - 40

Soru 23
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? (2 puan)
Hızını azaltmalı
Öndeki aracı geçmeli
En sol şeritten gitmeli
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı

Soru 24
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırak- malıdır? (2 puan)
30
40
50
60

Soru 25
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? (2 puan)
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
Uzağı gösteren lambaları yakması
Taşıt yolunun soluna yaklaşması

Soru 26
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? (2 puan)
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Soru 27
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? (2 puan)
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

Soru 28
 1. Ambulansa eskortluk yapmak
 2. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 3. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

 
Soru 29
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? (2 puan)
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3
1,2 ve 3

Soru 30
 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? (2 puan)
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması

 
Soru 31
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? (2 puan)
Yükseklik
Uzunluk
Genişlik
Ağırlık

Soru 32
1. Araç içinde savrulma
2.  Araçtan dışarı fırlama
3.  Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? (2 puan)
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
Arkadan çarpma

Soru 34
Kara Yolları Trafik Kanunu'na göre "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE" sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? (2 puan)
2
5
7
10

Soru 35
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
 • Gereksiz yere korna çalınması
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? (2 puan)
Yolculuğun huzurlu geçmesine
Yolculuk süresinin kısalmasına
Trafiğin hızlı akmasına
Gürültü kirliliğine

Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? (2 puan)
Şaft
Alternatör
Marş Motoru
Amortisör

Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? (2 puan)
İş zamanı
Marş Zamanı
Emme Zamanı
Sıkıştırma Zamanı

Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? (2 puan)
Ayna ayarları
Yakıt Seviyesi
Araç Lastikleri
Koltuk Ayarları

 
Soru 39
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? (2 puan)
Lastik basıncının düşük olduğunu
El freninin çekili olduğunu
Sis lambalarının yandığını
Fren balatalarının bittiğini

Soru 40
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? (2 puan)
Motorun verimli çalışmasına
Aracın daha yavaş gitmesine
Akünün daha çabuk bitmesine
Motordaki aşıntıların artmasına

Soru 41
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Havanın serin olması
Silecek lastiklerinin eskimesi
Cam suyu seviyesinin azalması
Silecek motorunun yavaş çalışması

Soru 42
 Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? (2 puan)
Polen filtresinin
Fren hidroliğinin
Araç lastiklerinin
Soğutma suyunun

Soru 43
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? (2 puan)
Gösterge panelinde cam rezistans lam- basının yanması
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
Araç yakıtının azalması

Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?     (2 puan)
Klimanın açık olması
Ani duruş ve kalkış yapılması
Hava filtresinin değiştirilmesi
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

Soru 45
Trafik adabı;
1. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
2. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
1. doğru, 2. yanlış
1. yanlış, 2. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

Soru 46
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? (2 puan)
Trafik kültüründe birbirini uyarma
Kendini eleştirme
Yardımlaşma
İnatlaşma

Soru 47
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir? (2 puan)
Sabır
Öfke
Bencillik
İnatlaşma

Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? (2 puan)
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 49
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? (2 puan)
Bencilliğin
Beden dilinin
İnatlaşmanın
Tahammülsüzlüğün

Soru 50
 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? (2 puan)
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

 

Skor Listesi