Soru 1
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? (2 puan)
Bayılma
Şok
Kansızlık
Koma

Soru 2
 1. Spor ve iş kazaları
 2. Yüksek bir yerden düşme
 3. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? (2 puan)
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? (2 puan)
Eklem çevresinin şişmesi
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması

Soru 5
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? (2 puan)
İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Sürükleme yöntemi

Soru 6
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
bak-dinle-hisset yöntemi
Heimlich manevrası
Turnike uygulaması
Şok pozisyonu

Soru 7
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? (2 puan)
Sinir sisteminde
Hareket sisteminde
Solunum sisteminde
Boşaltım sisteminde

Soru 8
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? (2 puan)
2
5
8
11

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? (2 puan)
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? (2 puan)
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
Düz olarak yüzüstü yatırılması

Soru 11
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? (2 puan)
Sürücü
Girişimci
Trafik polisi
İlk yardımcı

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi

Soru 13
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? (2 puan)
Sarı
Yeşil
Kırmızı
Kırmızı oklu

 
Soru 14
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 15
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? (2 puan)
Gevşek şev
Dönel kavşak
Yandan rüzgâr
Gizli buzlanma

 
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? (2 puan)
Ana yol-tali yol kavşağına
Işıklı işaret cihazına
Açılan köprüye
Havalimanına

 
Soru 17
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? (2 puan)
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.

 
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 19
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve aza- mi ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? (2 puan)
1,5
2,5
3,5
4,5

 
Soru 20
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? (2 puan)
Işıklara 50 m kaldığını
Asgari (en az) hız sınırını
Azami (en yüksek) hız sınırını
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? (2 puan)
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Aracın arıza yapması

Soru 22
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? (2 puan)
5
10
15
20

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? (2 puan)
Hızı viraja girmeden önce artırmak
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

Soru 24
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? (2 puan)
20
30
40
50

Soru 25
 1. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 2. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
 3. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 26
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir? (2 puan)
Ses
Duyuru
Konuşma
Gürültü

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? (2 puan)
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması

Soru 28
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? (2 puan)
Hızını artırması
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru 29
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir? (2 puan)
10
20
30
40

Soru 30
 1. Kesik yol çizgisi
 2. Devamlı yol çizgisi
 3. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

 
Soru 31
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? (2 puan)
Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1,2 ve 3

Soru 32
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir? (2 puan)
Banket
Ana yol
Geçiş yolu
Bağlantı yolu

Soru 33
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır? (2 puan)
Kask
Eldiven
Yansıtıcı giysi
Dayanıklı bot

Soru 34
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? (2 puan)
4
3
2
1

 
Soru 35
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? (2 puan)
Takip mesafesine
Kavşaklarda geçiş hakkına
Öndeki aracı geçme kuralına
Farların kullanılacağı yer ve hâllere

Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? (2 puan)
Yakıt tüketiminin artması
Yakıt tüketiminin düşmesi
Motorun sarsıntılı çalışması
Motorda yağlamanın olmaması

Soru 37
 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 2. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 3. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? (2 puan)
Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1,2 ve 3

Soru 38
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? (2 puan)
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.

 
Soru 39
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? (2 puan)
Motor kaputunun açık kaldığını
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu

 
Soru 40
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 41
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
Asit
Antifriz
Saf su
Elektrolit

Soru 42
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? (2 puan)
El freninin arızalanmasına
Sürüş güvenliğinin artmasına
Bijon somunlarının gevşemesine
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına

Soru 43
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? (2 puan)
Yağdanlık
Yağ filtresi
Yağ çubuğu
Yağ pompası

 
Soru 44
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? (2 puan)
Volan
Aks
Kavrama
Vites kutusu

Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? (2 puan)
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Radyo veya müzik açması
Derin nefes alması

Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? (2 puan)
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması

Soru 47
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? (2 puan)
Mizacın
Beden dilinin
Trafik adabının
Konuşma üslubunun

Soru 48
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez? (2 puan)
Bencil
Sorumsuz
Görgü seviyesi düşük
Empati düzeyi yüksek

Soru 49
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir? (2 puan)
Öfke
Bencillik
Diğergamlık
Sabırsızlık

Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir? (2 puan)
Öfkeli olmak
Sabırlı olmak
Başarılı iletişim kurmak
Bencillikten uzak durmak

 

Skor Listesi