Soru 1
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

Soru 2
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? (2 puan)
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

Soru 3
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? (2 puan)
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

Soru 4
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½?si kadar kalp basısı uygulanır.
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Soru 5
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? (2 puan)
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.sı
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

Soru 6
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır? (2 puan)
Kasık
Koltuk altı
Şah damarı
Köprücük kemiği üzeri

Soru 7
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir? (2 puan)
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış

Soru 8
I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
I ve II.
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

 
Soru 9
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? (2 puan)
Omurga kırığı
Üst kol kemiği kırığı
Ön kol kemiği kırığı
Köprücük kemiği kırığı

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
El, kol ve bacaklarının bağlanması
Şekerli içecekler içirilmesi

Soru 11
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? (2 puan)
Tokluk hissi
Yavaş nabız
Görmede netlik
Yüzeysel solunum

Soru 12
Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? (2 puan)
Rentek manevrası
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Soru 13
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir? (2 puan)
I ve IV.
II ve III.
I, II ve III.
II, III ve IV.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? (2 puan)
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Soru 15
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir? (2 puan)
Ada
Ayırıcı
Şerit
Banket

 
Soru 16
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır? (2 puan)
Hızını artırmalı
Önündeki aracı geçmeli
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

 
Soru 17
Yukarıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi "gevşek malzemeli zemin" anlamındadır? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 18
Yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 19
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? (2 puan)
Yol yardımını
Aracın servise götürüleceğini
Park yapan aracın çekileceğini
Sadece arızalı araçların çekileceğini

Soru 20
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? (2 puan)
İdari para cezası verilir.
6 ay hapis cezası verilir.
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

Soru 21
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir? (2 puan)
80
90
100
110

Soru 22
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? (2 puan)
20
30
40
50

 
Soru 23
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? (2 puan)
Yalnız 3
1 ve 2
2 ve 3
2, 3 ve 4

 
Soru 24
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? (2 puan)
1 - 2 - 4 - 3
2 - 1 - 3 - 4
2 - 3 - 4 - 1
3 - 1 - 2 - 4

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? (2 puan)
Zırhlı taşıt
Kamu hizmeti taşıtı
Organ nakil araçlar
Umum servis araçları

Soru 26
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? (2 puan)
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Aracını sağ kenara yanaştırması
Varsa sığınma cebine girmesi
Gerekli hâllerde durması

 
Soru 27
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? (2 puan)
Yalnız 3
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

Soru 28
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır? (2 puan)
Sis ışıkları
Acil uyarı ışıkları
Uzağı gösteren ışıklar
Yakını gösteren ışıklar

Soru 29
I. Azami yüklü ağırlığın %20'den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir? (2 puan)
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
Motor gücü yüksek araç kullanılması
Trafik cezalarının fazlalaştırılması

Soru 31
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir? (2 puan)
I ve II.
I, III ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

Soru 32
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? (2 puan)
Mali sorumluluk sigortasının
Araç teknik muayenesinin
Servis bakımlarının
Kasko sigortasının

Soru 33
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Koruma başlığı
Hız sınırlayıcı cihaz
Yangın söndürme cihazı
Çocuk bağlama sistemleri

Soru 34
I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı 
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? (2 puan)
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? (2 puan)
Dere yataklarından kum alınması
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? (2 puan)
Yakıt tasarrufu sağlamak
Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak

Soru 37
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? (2 puan)
İş
Egzoz
Emme
Sıkıştırma

Soru 38
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur? (2 puan)
Yağ ömrünün artmasına
Yakıt tüketiminin azalmasına
Bakım masrafının azalmasına
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine

Soru 39
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? (2 puan)
Fan müşirinin
Termostatın
Fan sigortasının
Klima kompresörünün

Soru 40
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? (2 puan)
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Frenleme performansının artmasına
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Soru 41
I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir? (2 puan)
Yalnız I
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

 
Soru 42
Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde yukarıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? (2 puan)
Debriyaj balatasının eskimesi
Lastik hava basıncının düşmesi
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

Soru 44
Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler? (2 puan)
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir? (2 puan)
Öfke
Hoşgörü
İnatlaşma
Aşırı tepki

Soru 46
Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.
Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? (2 puan)
Sabırsızlık
Saldırganlık
Tahammülsüzlük
Feragat ve fedakârlık

Soru 47
Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
öfke
empati
bencillik
sorumsuzluk

Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? (2 puan)
Empati kurmaktan kaçınmak
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

Soru 49
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? (2 puan)
Trafik kurallarına riayet edilmesi
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

 

Skor Listesi