Soru 1
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? (2 puan)
Bildirme
Koruma
Kurtarma
Tedavi etme

Soru 2
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? (2 puan)
10 - 18
12 - 20
14 - 22
16 - 24

Soru 3
Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara
karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? (2 puan)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III.

Soru 4
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
şok
oturuş
yarı yüzükoyun-yan
baş geri-çene yukarı

Soru 5
Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? (2 puan)
Konuşabilmesi
Renginin morarması
Nefes almasının durması
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Soru 7
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Soru 8
Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? (2 puan)
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 9
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir? (2 puan)
Ezikli yaralar
Delici yaralar
Parçalı yaralar
Kesik yaralar

 
Soru 10
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? (2 puan)
Şok
Koma
Tam tıkanma
Omurga yaralanması

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Karna baskı uygulanması
Sıcak uygulama yapılması
Şekerli içecekler verilmesi
Oda sıcaklığında bir küvete sokulması

Soru 12
Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de doğru

Soru 13
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? (2 puan)
Kızgın biçimde kornaya basmak
Sürüş sırasında aceleci davranmak
Başkalarının hakkına saygılı olmak
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Soru 14
Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
  • Yer işaretlemelerini
  •  Trafik işaret levhalarını
  • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,
aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? (2 puan)
Belediyelerin
Emniyet Genel Müdürlüğünün
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Soru 15
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir? (2 puan)
Okul geçidi
Geçiş hakkı
Yaya geçidi
Geçiş üstünlüğü

 
Soru 16
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? (2 puan)
Yolu kontrol etmesi
Aracını yavaşlatması
Takip mesafesini azaltması
Bu bölgeden dikkatli geçmesi

 
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

 
Soru 18
Yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir ? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

 
Soru 19
Yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

Soru 20
Yukarıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? (2 puan)
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

 
Soru 22
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
3 ve 4

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? (2 puan)
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

 
Soru 24
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? (2 puan)
Gözlerinin iyi görmediği
Hız kurallarına uymadığı
Araç lastiklerinin eski olduğu
Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği

 
Soru 25
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli (2 puan)
I ve IV.
II ve III.
I, II ve III.
II, III ve IV.

Soru 26
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? (2 puan)
1 - 2 - 3
1 - 3 - 2
2 - 3 - 1
3 - 1 - 2

Soru 27
Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? (2 puan)
Sol şeritte
Dönemeçlerde
Yaya ve okul geçitlerinde
Duraklara 30 metre mesafede

Soru 28
I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir? (2 puan)
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

Soru 29
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? (2 puan)
Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 30
I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? (2 puan)
I ve II.
I ve III.
II ve III.
I, II ve III.

 
Soru 31
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? (2 puan)
1
2
3
4

Soru 32
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? (2 puan)
30
40
50
60

Soru 33
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? (2 puan)
Çekici
Otomobil
Otobüs
Kamyon

Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? (2 puan)
Yakıt tüketiminin azalması
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
Zararlı gaz salınımının artması
Trafik yoğunluğunun azalması

 
Soru 35
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? (2 puan)
Uşak
Sivas
Trabzon
Konya

 
Soru 36
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? (2 puan)
Balata
Amortisör
Diferansiyel
Vites kutusu

Soru 37
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Buji
Enjektör
Su pompası
Termostat

Soru 38
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Marş sistemi
Yağlama sistemi
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi

 
Soru 39
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? (2 puan)
Motor kaputunun tam kapanmadığını
Lastik hava basıncının düşük olduğunu
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

 
Soru 40
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2 puan)
Yağ seviyesinin azalması
Depodaki yakıtın azalması
Fren hidroliğinin eksilmesi
Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 41
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? (2 puan)
Akü elektroliti
Motor yağı
Fren hidroliği
Antifriz

Soru 42
Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? (2 puan)
Sürüş konforunu
Trafik kazası riskini
Direksiyon hâkimiyetini
Aracın yol üzerinde tutunmasını

 
Soru 43
  • Aracın hızı azaltılır.
  •  En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
  • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır? (2 puan)
A)
B)
C)
D)

Soru 44
I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? (2 puan)
Yalnız I
I ve II.
II ve III.
I, II ve III.

Soru 45
"Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür."
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
trafik adabı
trafik cezası
trafik terörü
trafik müfettişi

Soru 46
Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir? (2 puan)
Asabi
Aşırı tepkili
Kaba ve saldırgan
Saygılı ve nezaketli

Soru 47
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? (2 puan)
Trafikteki araç sayısını
Sürücünün kaza yapma riskini
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

Soru 48
Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? (2 puan)
Bencillik
Saldırganlık
Diğergamlık
Sorumsuzluk

Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir? (2 puan)
Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması
Kazaya karışma olasılığının azalması
Kural ihlallerinin artması
Dikkatin dağılması

Soru 50
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? (2 puan)
I ve II.
I, III ve IV.
II, III ve IV.
I, II, III ve IV.

 

Skor Listesi