Soru 1
Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dola­şım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar verme­den araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? (2 puan)
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası
Rentek manevrası
İtfaiyeci yöntemi

Soru 2
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki­lerden hangisi  yazılmalıdır? (2 puan)
Kırık
Çıkık
Donma
Burkulma

 
Soru 3
Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? (2 puan)
Uzuv kopması varsa
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, şok durumun­daki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Yarı oturur pozisyon verilmesi
Fiziksel hareketinin artırılması
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

Soru 5
Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? (2 puan)
Baş geride yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Dik oturuş
Yan yatış

Soru 6
 1. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
 2. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
 3. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri­-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basa­maklarındandır? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 7
 1. Yaşamı korumak
 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak
 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardı­mın amaçlarındandır? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 8
"Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir." Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? (2 puan)
Hareket sistemi
Sindirim sistemi
Dolaşım sistemi
Boşaltım sistemi

Soru 9
 • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
 • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
 • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
 • Güvenli bir müdahale sağlanması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? (2 puan)
Yaralıyı değerlendirmenin
Trafik kazalarını azaltmanın
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı­lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır? (2 puan)
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

Soru 11
Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yara­lara ne ad verilir? (2 puan)
Kesik yaralar
Ezikli yaralar
Delici yaralar
Parçalı yaralar

Soru 12
Trafik kazalarında ölümlerin % 80?i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulama­larındandır? (2 puan)
Kazazedenin yalnız bırakılması
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

Soru 13
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı­lan çalışmalara  ne denir? (2 puan)
Çevre
Çevre hakkı
Çevre düzeni
Çevre koruma

Soru 14
 1. Arkadan çarpma
 2. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
 3. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sü­rücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

 
Soru 15
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır? (2 puan)
1
2
3
4

 
Soru 16
Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? (2 puan)
Dar bir kavisle dönmeli
Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
Karşıya geçen yayaya yol vermeli
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 17
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? (2 puan)
Eskort eşliğinde
Seyyar tepe lambası taktırarak
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Araçlarında bir gözcü bulundurarak

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? (2 puan)
Periyodik bakım kartı
Araç tescil belgesi
Yağ değişim kartı
Kasko poliçesi

Soru 19
 1. Reflektör
 2. İlk yardım çantası
 3. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 20
 1. Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması
 2. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
 3. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda veri­lenlerden hangileri yanlıştır? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 21
Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? (2 puan)
LPG
Benzin
Motorin
Biyodizel

Soru 22
Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? (2 puan)
Trafik kazalarının
Trafik işaret levhalarının
Trafikteki görevli sayısının
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların

Soru 23
 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
 • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirti­lerin sürücüde sezilmesi halinde aşağı­dakilerden hangisi yapılmalıdır? (2 puan)
Mola verilmeli
Yola devam edilmeli
Gözler ovuşturulmalı
Baş dik tutulmaya çalışılmalı

 
Soru 24
"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır." Buna göre, yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 25
Yukarıdaki işaretlerden hangisi kasisli yol işa­retidir? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 26
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? (2 puan)
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Durmadan dikkatli geçmeli

 
Soru 27
Yukarıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamala­rın sona erdiğini bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 28
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? (2 puan)
Taşıt giremez
Motosiklet giremez
Taşıt trafiğine kapalı yol
Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

 
Soru 29
Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? (2 puan)
50 metre sonra durmalı
Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı

 
Soru 30
Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? (2 puan)
Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Öndeki aracın geç işaretine uymalı

 
Soru 31
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekil­deki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir? (2 puan)
50
70
90
110

Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? (2 puan)
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

Soru 33
Araçların bir mülke girip çıkması için ya­pılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? (2 puan)
Şerit
Banket
Geçiş yolu
Bağlantı yolu

Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzen­lenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? (2 puan)
Trafik ışıkları
Trafik görevlisi
Trafik levhaları
Yer işaretlemeleri

Soru 35
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 sa­atlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? (2 puan)
6
7
8
9

Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? (2 puan)
Far ayarı
Buji ayarı
Avans ayarı
Rölanti ayarı

 
Soru 37
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıda­kilerden hangisidir? (2 puan)
Şaft
Volan
Kavrama
Amortisör

Soru 38
Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre, marş durumunda marş mo­toru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? (2 puan)
Akünün boşalmasından
Akünün tam şarjlı olmasından
Hava filtresinin kirlenmesinden
Akü kutup başlarının sıkı olmasından

Soru 39
Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? (2 puan)
Alarm
Hava yastığı
Merkezi kilit
Hız sabitleyici

 
Soru 40
Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden han­gisinde olabilir? (2 puan)
Marş motorunda
Soğutma fanında
Motor devir göstergesinde
Akü şarj ikaz ışığının ampülünde

Soru 41
Fren pedalına basıldığında fren lamba­ları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Flaşör arızalıdır.
Distribütör arızalıdır.
Fren müşiri arızalıdır.
Geri vites müşiri arızalıdır

Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğut­ma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde ko­rozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır? (2 puan)
Yağ
Asit
Saf su
Antifriz

Soru 43
Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? (2 puan)
Sürüş konforunu
Trafik kazası riskini
Direksiyon hâkimiyetini
Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 44
 Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kay­betmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? (2 puan)
Antifriz
Fren hidroliği
Motor yağı
Akü elektroliti

Soru 45
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcı­ sının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır? (2 puan)
Empati düzeyi yüksek
Görgü seviyesi düşük
Sorumsuz
Bencil

Soru 46
Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Empati kurmaktan kaçınması
Karşısındaki kişiye saygı duyması
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması

Soru 47
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? (2 puan)
Hırçınlık
Sorumluluk
Bencillik
Hoşnutsuzluk

Soru 48
Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göster­mesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur? (2 puan)
Hoşgörülü olması
Bencil davranması
Aşırı stres yapması
Sürekli kornaya basması

Soru 49
Ters yönden gelen bir sürücüye "Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun." diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? (2 puan)
İnatlaşmaya
Aşırı tepki göstermeye
Kaba ve saldırgan davranmaya
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Soru 50
Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Mizaç
Beden dili
Trafik adabı
Konuşma üslubu

 

Skor Listesi