Soru 1
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Şok
Diyabet
Hipertansiyon
Sara krizi

Soru 2
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? (2 puan)
Koma pozisyonu
Alt-çene pozisyonu
Baş-çene pozisyonu
Şok pozisyonu

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

Soru 4
 1. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 2. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
1 doğru, 2 yanlış
1 yanlış, 2 doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Tıbbi yardım istenmesi
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? (2 puan)
Mide
Böbrek
Akciğer
Pankreas

Soru 7
 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
 3. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? (2 puan)
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1

 
Soru 8
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları yukarıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? (2 puan)
Kırıklara yerinde müdahale etmesi
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Soru 10
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Su kaybı
Oksijensizlik
Beslenme yetersizliği
Karbonmonoksit eksikliği

 
Soru 11
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? (2 puan)
Kasık
Boyun
Koltuk altı
Köprücük kemiği üzeri

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir? (2 puan)
Kan basıncında yükselme
Bilinç seviyesinde azalma
Hızlı ve yüzeysel solunum
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

 
Soru 13
Yukarıdaki resimde, trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 14
"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır." Buna göre yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 15
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? (2 puan)
Yolu kontrol etmesi
Öndeki aracı geçmesi
Aracının hızını azaltması
Geçiş hakkını yayalara vermesi

 
Soru 16
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Dönel kavşak yaklaşımını
İleri ve sola mecburi yönü
Sağa ve sola mecburi yönü
Ada etrafında dönüleceğini

Soru 18
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? (2 puan)
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

 
Soru 19
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir? (2 puan)
30
50
70
90

Soru 20
 1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

 
Soru 21
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? (2 puan)
1-2-3
1-3-2
2-3-1
3-2-1

Soru 22
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? (2 puan)
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 23
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği?ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur? (2 puan)
Hurdaya ayrılması
Teknik değişiklik yaptırılması
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? (2 puan)
Üçgen reflektör
İlk yardım çantası
Yangın söndürme cihazı
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? (2 puan)
Sürücü belgesi
Araç bakım kartı
Araç tescil belgesi
Nüfus hüviyet

Soru 26
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? (2 puan)
Görüntü kirliliğini
Gürültü kirliliğini
Hava kirliliğini
Su kirliliğini

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? (2 puan)
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Kendi kendine kurallar koymak
Kendini üstün görmek

Soru 28
"Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabı- talarınca geri alınır." Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir? (2 puan)
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

Soru 29
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? (2 puan)
Kış lastiği
Yaz lastiği
Polen filtresi
Cam suyu antifrizi

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? (2 puan)
Geri gitmek
Geriye dönmek
Zorunluluk dışında park etmek
Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? (2 puan)
Fren mesafesinin artması
Güvenli sürüşün sağlanması
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 32
 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. 
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? (2 puan)
Durma
Geri gitme
Park etme
U dönüşü yapma

Soru 33
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (2 puan)
Sis ışıklarının
Park ışıklarının
Yakını gösteren ışıkların
Uzağı gösteren ışıkların

Soru 34
 1. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 3. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 35
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? (2 puan)
Servis istasyonu
Araç tartı istasyonu
Akaryakıt istasyonu
Muayene istasyonu

Soru 36
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? (2 puan)
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Motor yüksek devirde kullanılır.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 37
Seyir hâlindeyken motordan "anormal sesler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? (2 puan)
Motorun devri artırılır
Açık camlar varsa kapatılır.
Önemsenmez yola devam edilir.
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 38
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? (2 puan)
Fren balatasının
Polen filtresinin
Yakıt filtresinin
Geri vites müşirinin

Soru 39
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? (2 puan)
Antifriz
Motor yağı
Hidrolik yağı
Akü elektroliti

Soru 40
Araç gösterge panelinde "ABS" uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? (2 puan)
Fren
Yakıt
Yağlama
Soğutma

Soru 41
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? (2 puan)
Amortisör
Radyatör
Alternatör
Distribütör

Soru 42
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Yakıt tüketimini azaltmak
Aracın dönüşlerini sağlamak
Akünün şarj olmasını sağlamak
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

 
Soru 43
Yukarıdak aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 44
 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviye- sinin kontrol edilmesi
 2. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 3. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? (2 puan)
Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1,2 ve 3

Soru 45
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı / durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? (2 puan)
Öfke
Empati
Bastırma
Engellenme

Soru 46
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? (2 puan)
Kural ihlallerinin azalmasına
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

Soru 47
 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? (2 puan)
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığı- nın düşünülmesi

Soru 49
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? (2 puan)
Yardımlaşmaya
Öfke duygusuna
Bencil davranmaya
Aşırı tepki göstermeye

Soru 50
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir? (2 puan)
Öfke
İnatlaşma
Sabır
Aşırı tepki

 

Skor Listesi