Soru 1
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır ? (2 puan)
Gizli
Şifreli
Ayrıntılı ve uzun
Kısa, öz ve anlaşılır

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır? (2 puan)
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
Cilt renginin değerlendirilmesi

Soru 3
 "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 4
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? (2 puan)
Kalp çalıştığında
112'ye haber verildiğinde
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? (2 puan)
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması

Soru 6
  1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
  2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
  3. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması.
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1, 2 ve 3

Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? (2 puan)
Bacağında kanama olanlarda
El bileğinde açık kırık olanlarda
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? (2 puan)
Kanamanın durdurulması
Yara yerinin değerlendirilmesi
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

Soru 9
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi

Soru 10
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? (2 puan)
Halsizlik
Şok
Kansızlık
Koma

 
Soru 11
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (2 puan)
Kırık
Çıkık
Yanık
Donuk

 
Soru 12
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? (2 puan)
İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? (2 puan)
Alkol ve madde bağımlılığı
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

Soru 14
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? (2 puan)
Okul geçidi
Yaya geçidi
Hemzemin geçit
Rampalı geçit

 
Soru 15
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur (2 puan)
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

Soru 16
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir? (2 puan)
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Yaya figürlü yeşil ışık
Kırmızı oklu ışık

 
Soru 17
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? (2 puan)
Yaya giremez
Bisiklet giremez.
At arabası giremez.
Motorlu taşıt giremez.

 
Soru 18
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 19
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? (2 puan)
Hızını artırmalı
Geriye dönmeli
Hızını azaltmalı
Yolun kayganlığını kontrol etmeli

 
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Sağdan ana yola girişi
Soldan ana yola girişi
Sağa tehlikeli virajı
Açılan köprüyü

Soru 21
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 22
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır? (2 puan)
0,20
0,30
0,40
0,50

Soru 23
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır? (2 puan)
Otomobil
Otobüs
Motosiklet
Kamyon

 
Soru 24
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? (2 puan)
Hızını artırmalı
U dönüşü yapmalı
1 numaralı araca yol vermeli
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

 
Soru 25
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

Soru 26
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? (2 puan)
Otomobili süren otobüse
Motorsuz aracı süren motorlu araca
Motorlu aracı süren motorsuz araca
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre

Soru 27
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhaları- na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? (2 puan)
15
20
25
30

 
Soru 28
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I.   Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II.   1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III.  1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir. (2 puan)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II ve III

 
Soru 29
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? (2 puan)
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Geçiş hakkını kendi kullanmalı

Soru 30
I.  İtfaiye araçları II.   Organ ve doku nakil araçları III.  Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar IV.  Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? (2 puan)
I - II - III - IV
I - II - IV - III
II - I - IV - III
II - III - I - IV

Soru 31
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? (2 puan)
Karşılaşmalarda
Öndeki araç yakından izlenirken
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken

 
Soru 32
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur? (2 puan)
Sürücü
Yolcu
Yaya
Araç

Soru 33
I.   Araç lastiği seçimi II.   Çevre ve iklim koşulları III.  Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 34
  • Park probleminin artması
  • Çevrenin bozulması ve kirlilik
  • Yakıt tüketiminin artması ve israf
  • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
  • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? (2 puan)
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi

Soru 35
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdaki- lerden hangisine verilen yol numarasıdır?   E90   (2 puan)
Uluslararası yol
Devlet yolu
Demir yolu
Otoyol

Soru 36
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? (2 puan)
ABS
Start-Stop
Hava yastığı
Hafızalı koltuk

Soru 37
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? (2 puan)
Günde bir
Haftada bir
Altı ayda bir
Araca binileceği zaman

 
Soru 38
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge pane linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 39
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? (2 puan)
Ani olarak gaz verilmesi
Yan aynaların kontrol edilmesi
Sol sinyal lambalarının yakılması
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır? (2 puan)
Amortisör
Helezon yay
Fren balatası
Kavrama (Debriyaj)

Soru 41
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? (2 puan)
Motorun soğuk çalışmasına
Motorun hararet yapmasına
Fren hidroliğinin azalmasına
Bijon somunlarının gevşemesine

Soru 42
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? (2 puan)
Korna
Yağ lambası
Şarj lambası
Park lambası

Soru 43
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? (2 puan)
Motor devri düşürülür.
Motor devri yükseltilir
Motor hemen durdurulur.
Motor rölantide çalıştırılır

Soru 44
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? (2 puan)
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 45
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru 46
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? (2 puan)
İnatlaşmaya
Yardımlaşmaya
Nezaket ve saygıya
Konuşma üslubuna

Soru 47
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? (2 puan)
Sabır
Öfke
İnatlaşma
Aşırı Tepki

Soru 48
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? (2 puan)
Bencil
Sorumsuz
Görgü seviyesi düşük
Empati düzeyi yüksek

Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? (2 puan)
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

Soru 50
Trafik kazası geçiren kişiler;
  1. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
  2. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

 

Skor Listesi