Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? (2 puan)
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi

Soru 2
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Sinir sistemi
Hareket sistemi
Boşaltım sistemi
Dolaşım sistemi

Soru 3
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? (2 puan)
Yaşı
Boyu
Cinsiyeti
Vücut ısısı

Soru 4
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? (2 puan)
Bildirme
Koruma
Kurtarma
Tedavi etme

Soru 5
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? (2 puan)
Baş
Karın
Göğüs
Omurga

Soru 6
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 1. Boyun
 2. Koltuk altı
 3. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
1 ve 3
1,2 ve 3

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? (2 puan)
Zihinsel aktivitenin artması
Cildin soğuk ve nemli olması
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru 8
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

 
Soru 9
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? (2 puan)
Kalp durması
Bacak kemiği kırılması
Solunum yolu tıkanması
Delici göğüs yaralanması

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? (2 puan)
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? (2 puan)
Şok
Koma
Üşüme
Bayılma

Soru 12
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? (2 puan)
İtfaiyeci yöntemi
Rentek manevrası
Sürükleme yöntemi
Heimlich manevrası

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez? (2 puan)
Aşırı hız yapmak
Alkollü olarak araç kullanmak
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak

 
Soru 14
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Düz gidilebileceğini
Sadece sağa dönülebileceğini
Sadece sola dönülebileceğini
Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Soru 15
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? (2 puan)
Trafik suçu
Trafik terörü
Trafik kusuru
Trafikten men

 
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? (2 puan)
Okul geçidine
Yürüyüş yoluna
Gençlik kampına
Alt veya üst geçitlere

 
Soru 17
Yukarıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
70 metreden sonra yolun daralacağını
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

 
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

 
Soru 20
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? (2 puan)
Özürlü sürücüler için park yeri
Özürlü sürücüler çıkabilir
Özürlü taşıtı giremez
Özürlü sürücü yolu

Soru 21
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? (2 puan)
Sadece para cezası verilir.
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.

 
Soru 22
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Soru 23
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? (2 puan)
20
30
40
45

 
Soru 24
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? (2 puan)
10
20
30
40

Soru 25
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? (2 puan)
İki şeridi birden kullanması
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

 
Soru 26
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? (2 puan)
1 numaralı araca yol vermeli
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Soru 27
 1. Şerit değiştirmelerde
 2. Sağa ve sola dönüşlerde
 3. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? (2 puan)
Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

 
Soru 28
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? (2 puan)
İş makinesi
Polis aracı
Ambulans
İtfaiye aracı

Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? (2 puan)
Park etmek
Kırmızı ışıkta beklemek
Yolcu indirmek ve bindirmek
Yük boşaltmak için beklemek

Soru 30
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? (2 puan)
Araç kusurları
Yaya kusurları
Yolcu kusurları
Sürücü kusurları

Soru 31
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? (2 puan)
Gabarinin aşılması
Araç dengesinin korunması
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 32
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? (2 puan)
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 33
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? (2 puan)
Park ışıklarının
Acil uyarı ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Yakını gösteren ışıkların

Soru 34
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? (2 puan)
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Sahibi değiştiğinde

Soru 35
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? (2 puan)
Kireç
Atık
Yanıcı madde
Yakıcı madde

Soru 36
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Rotil
Aks
Amortisör
Şaft

Soru 37
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Kalkışta patinajı önler.
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.

Soru 38
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? (2 puan)
Isı enerjisini
Hidrolik enerjiyi
Nükleer enerjiyi
Elektrik enerjisini

 
Soru 39
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir? (2 puan)
Motor yağ basıncını
Fren hidrolik seviyesini
Depodaki yakıt miktarını
Motor soğutma suyu sıcaklığını

Soru 40
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? (2 puan)
Şarj sistemi
Marş sistemi
Ateşleme sistemi
Yağlama sistemi

Soru 41
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? (2 puan)
Altında
Üzerinde
Ortasında
Hizasında

Soru 42
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur? (2 puan)
Bujilerdeki
Distribütördeki
Far anahtarındaki
Endüksiyon bobinindeki

 
Soru 43
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde yukarıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 44
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? (2 puan)
Fakir
Zengin
Normal
Az yakıtlı

Soru 45
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? (2 puan)
Kabalık
Hırçınlık
Bencillik
Sorumluluk

Soru 46
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? (2 puan)
Bencil
Hoşgörülü
Aşırı tepki gösteren
Görgüsüzce davranan

Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? (2 puan)
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması

Soru 48
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir? (2 puan)
Bencillik
İnatlaşmak
Diğergamlık
Sorumsuzluk

Soru 49
 1. Kural ihlallerine
 2. Tehlikeli davranışlara
 3. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir? (2 puan)
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3
1,2 ve 3

Soru 50
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? (2 puan)
Öfke
Sabır
İnatlaşma
Aşırı Tepki

 

Skor Listesi