Soru 1
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir? (2 puan)
I. doğru, II. yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru
Her ikisi de yanlış

Soru 2
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Solunum zorluğu çeken
Ayak bileğinde çıkık olan

Soru 3
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır? (2 puan)
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? (2 puan)
Öksürmesi engellenir.
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? (2 puan)
Koruma
Kurtarma
Bildirme
Tedavi etme

Soru 6
I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 7
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
(2 puan)
Şoka karşı önlem alınması
Ağzından bol sıvı verilmesi
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
Yaşamsal bulgularının incelenmesi

Soru 8
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır? (2 puan)
30
40
50
60

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? (2 puan)
Saç dökülmesi
Bedensel aktivitede artma
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 10
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? (2 puan)
Kırık
Çıkık
Donma
Burkulma

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? (2 puan)
Batan cismin çıkarılması
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

 
Soru 12
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? (2 puan)
Şok poziyonu
Koma pozisyonu
Alt-çene pozisyonu
Baş-çene pozisyonu

 
Soru 13
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? (2 puan)
A
B
C
D

Soru 14
" Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. "Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. "Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Rentek manevrası
İtfaiyeci yöntemi
Heimlich manevrası
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir? (2 puan)
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir? (2 puan)
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru 17
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? (2 puan)
Arazi taşıtı
Taşıt katarı
Kamp taşıtı
Umum servis aracı

Soru 18
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? (2 puan)
6 ay hapis cezası verilir.
Trafikten ömür boyu men edilir.
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

 
Soru 19
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? (2 puan)
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
Trafiği hızlandırma işareti
Trafiği yavaşlatma işareti

Soru 20
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? (2 puan)
Yeşil Işık
Sarı Işık
Kırmızı Işık
Kırmızı Oklu Işık

 
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? (2 puan)
Dönel Kavşağa
Açılan Köprüye
Ana yol - tali yol kavşağına
Kontrollü demir yolu geçidine

 
Soru 22
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

 
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Azami hız sınırı
Geçme yasağı sonunu
Taşıtın Giremeyeceği
Hız sınırlaması sonunu

 
Soru 24
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 25
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? (2 puan)
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

 
Soru 26
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? (2 puan)
Bulunduğu şeritte seyretmesi
Geçme sırasında hızını artırması
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

Soru 27
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir? (2 puan)
15
35
40
50

Soru 28
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? (2 puan)
25
35
45
55

 
Soru 29
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2 puan)
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir? (2 puan)
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

 
Soru 31
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? (2 puan)
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 32
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? (2 puan)
Park Etme
İşaretleme
Trafik Kazası
Trafikten Men

Soru 33
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? (2 puan)
1 Eylül - 1 Ocak
1 Ekim - 1 Şubat
1 Kasım - 1 Mart
1 Aralık - 1 Nisan

Soru 34
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? (2 puan)
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 35
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? (2 puan)
Kayıp
Hasar
Tahribat
Trafik kazası

Soru 36
I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? (2 puan)
I. doğru, II. yanlış
Her ikisi de yanlış
I. yanlış, II. doğru
Her ikisi de doğru

Soru 37
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır? (2 puan)
7
10
15
30

Soru 38
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2 puan)
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir? (2 puan)
Aşırı hızdan kaçınmak
Korkutmak veya şaşırtmak
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 40
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? (2 puan)
Stepne
Havalı Korna
Güneş Gözlüğü
Emniyet Kemeri

 
Soru 41
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir? (2 puan)
Volan
Kavrama
Vites kutusu
Diferansiyel

 
Soru 42
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası yandaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
(2 puan)
Emme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Ateşleme (İş) zamanı
Egzoz zamanı

Soru 43
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? (2 puan)
Motor daha iyi yağlama yapar.
Motor daha yavaş döner.
Marş dişlisi zarar görür.
Motor daha hızlı döner.

 
Soru 44
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? (2 puan)
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

Soru 45
I. Aşınmayı azaltmak II. Sürtünmeyi azaltmak III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? (2 puan)
Fren balatalarının aşınması
Isıtma bujilerinin arızalanması
Hararet göstergesinin arızalanması
Radyatör hortumlarının su sızdırması

Soru 47
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır? (2 puan)
Aynı
Daha büyük
Daha küçük
Önemli değildir.

Soru 48
I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? (2 puan)
I - II - III - IV - V
II - III - I - IV - V
III - II - IV - V - I
V - I - IV - II - III

 
Soru 49
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Arka sis lambası ikaz ışığı
Hava yastığı ikaz ışığı
Akü şarj ikaz ışığı
ABS fren sistemi ikaz ışığı

Soru 50
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Frenlerin ayarsız olması
Bujilerin kurum bağlaması
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Lastiklerin hava basıncının fazla olması

 

Skor Listesi