Maillistimize üye olun  
Online Test - Trafik 18 (05/07/2008)


Uzman kadromuz tarafından hazırlanan testimize hoşgeldiniz.
Aşağıdaki sorularu cevaplayarak sayfanın sonundaki "Testi Değerlendir" butonuna tıklayınız. Bir sonraki adımda puanlamanız sizlere bildirilecektir.

Başarılar Dileriz.

     
 
1) Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?

 
A) Işıklı işaret cihazları
B) Yol çizgileri
C) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D) Yolda yaya geçitlerinin olması
2) Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

 
A
B
C
D
3) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

 
A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C) Toplu taşıma araçları
D) Gümrük muhafaza araçları
4) Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?

 
A
B
C
D
5) Bir sürücünün; suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit ediliyor. Bu sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 
A) 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması
B) 6 aydan az olmamak şartıyla hafif hapis cezası
C) Sürücü belgesine süresiz olarak el konulması
D) 6 aydan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası
6) Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?

 
A) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
B) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek
7) Trafik kazalarındaki kusur oranının yıllara göre yüzdelik dağılımı tablodaki gibidir.Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

 
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
C) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
8) Hangisi sürücüler için trafik suçudur?

 
A) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaş-latmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
9) Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsün yaptığı yasaktır?

 
1
2
3
4
10) Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

 
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
11) Şekle göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
A) 2 numaralı taşıtın durarak 3 numaralı taşıta yol vermesi
B) 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıtın bulunduğu yola girmesi
C) 3 numaralı taşıtın 1 ve 2 numaralı taşıt¬lar geçtikten sonra sola dönüş yapması
D) 1 veya 2 numaralı taşıtların gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretmesi
12) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 
A) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
C) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
13) Şekildeki yaya yoluna yaklaşan sürücünün hangisini yapması doğrudur?

 
A) Hızını artırması
B) Yolun en soluna geçmesi
C) Yayaları ikaz ederek durdurması
D) Hızını azaltması ve gerekirse durması
14) Şekildeki araç sürücüsü iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; • Aksine bir işaret yoksa, • Geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?

 
En sağ şeritten
Banketten
Orta şeritten
En sol şeritten
15) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 
60
70
80
90
16) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 
A) Otomobil sürücüsü, otobüse
B) Otobüs sürücüsü, otomobile
Şeridi daralmış olan, diğerine
Azami ağırlığı az olan, diğerine
17) Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

 
15
20
30
40
18) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

 
A) Park ışıklarını
B) Sis ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
19) Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?

 
A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D) Sadece öğrenci indirip bindirirken
20) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?

 
A) Doğal bitki örtüsünün tahribatı
B) Düzensiz şehirleşme ve göç
C) Şehirlerdeki yeşil alanların yaygınlaştırılması
D) Konutlarda kalitesiz kömür kullanılması
21) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdi¬ği zararlardan değildir?

 
A) Beden sağlığının bozulması
B) Ruh sağlığının bozulması
C) Dikkatin dağılması
D) İş veriminin artması
22) Çevreye boşaltıldığında bozulma meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

 
Yanıcı madde
Atık
Yakıcı madde
Kireç
23) Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

 
A) Yakıt tasarrufuna
B) Hız sınırlarının aşılmasına
C) Yakıt tüketiminin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun azalmasına
24) Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir.Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti (?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?

 
A
B
C
D
25) Hangi rahatsızlığı olan sürücülerin "gün doğumundan bir saat önceden, gün batımından bir saat sonraya kadar araç kullanabileceği" sürücü belgesine işlenir?

 
İşitme kaybı
Renk körlüğü
Tek gözü gören
Gece körlüğü
26) Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?

 
A
B
C
D
27) Aşağıdakilerden hangisi, ölümcül trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?

 
A) Trafik görevlisi
B) Çevre mühendisi
C) Fahri trafik müfettişi
D) Trafik mühendisi
28) Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
A
B
C
D
29) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

 
Geçiş üstünlüğü
Geçiş yolu
Geçiş kolaylığı
Geçiş hakkı
30) Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yan¬dığında, 2 numa¬ralı araca yanan ışığın rengi nedir?

 
A) Yeşil
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Yanıp sönen kırmızı
31) Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

 
A) Karayolları Genel Müdürlüğü
B) İl Belediye Başkanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
32) Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?

 
Minibüs
Otobüs
Otomobil
Tramvay
33) Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

 
A) Tali yol kavşağına yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
34) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

 
A
B
C
D
35) Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 
A
B
C
D
36) Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 
A
B
C
D
37) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 
A) Geçme yasağının sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
38) Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 
A
B
C
D
39) Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

 
A) Hız sabit tutulur.
B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
40) Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

 
A) Ana yol - tali yol kavşağını
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Demir yolu geçidini
D) Kontrolsüz kavşağı
41) Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

 
A
B
C
D
42) Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

 
A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) "U" dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi
43) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 
A) Banketten gitmelidir.
B) Takip mesafesini artırmalıdır.
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.
44) Şekle göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A) 2 numaralı araç bölünmüş yoldadır.
B) 1 numaralı araç sola dönemez.
C) 1 numaralı araç 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D) 1 numaralı araç gireceği yola yaklaşırken yavaşlamalıdır.
45) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?

 
A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.
46) Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

 
F) Hızını artırmalıdır.
G) Durmadan yoluna devam etmelidir.
H) 1 numaralı araç sürücüsünü uyarmalıdır.
İ) 1 numaralı araca yol vermelidir.
47) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

 
SRC 1
SRC 2
SRC 3
SRC 4
48) Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

 
A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B) Hızlarını azaltmaları
C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
49) Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

 
Bisikletler
Lastik tekerlekli traktörler
Çekiciler
Motorsuz araçlar
50) Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? I- Yolun kaygan olup olmadığına II- Geçeceği aracın hızına III- Geçiş yapacağı şeridin trafik yoğunluğuna

 
Yalnız I
I - II
II - III
I - II - III