Soru 1
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? (2 puan)
Karın yaralanmalarında
Bacak yaralanmalarında
Göğüs yaralanmalarında
Omurga yaralanmalarında

Soru 2
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? (2 puan)
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

Soru 3
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2 puan)
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 4
" Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. "Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? (2 puan)
Şokun engellenmesi
Kanamanın durdurulması
Zihinsel aktivitenin korunması
Sindirim işlevinin rahat olması

Soru 5
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? (2 puan)
Dolaşım sistemi
Sindirim sistemi
Hareket sistemi
Solunum sistemi

Soru 6
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
(2 puan)
Dinle
Bak
Hisset
Dinle-Hisset

Soru 7
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? (2 puan)
Dolaşım sisteminin
Sindirim sisteminin
Hareket sisteminin
Sinir sisteminin

Soru 8
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir? (2 puan)
Koruma
Bildirme
Kurtarma
Müdahale

Soru 9
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? (2 puan)
Solunumu düzensiz olan
Solunum sayısı azalan
Kalbi düzensiz çalışan
Kalbi duran

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? (2 puan)
Trafik kazalarının önlenmesi
Mesleki başarının artırılması
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

Soru 11
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? (2 puan)
Mide
Beyin
Karaciğer
Kalın Bağırsak

Soru 12
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? (2 puan)
Diz ile kalça arası
Ayak bileğinin alt kısmı
Ayak bileğinin üst kısmı
Diz kapağının olduğu bölge

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? (2 puan)
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
Burkulan ekleme turnike uygulanması

Soru 14
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? (2 puan)
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Durmadan dikkatli geçmeli

 
Soru 15
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? (2 puan)
Dur işareti
Geç işareti
Yavaşlatma işareti
Hızlandırma işareti

 
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Kaygan yola yaklaşıldığını
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini

 
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
Durmanın yasak olduğunu

 
Soru 19
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? (2 puan)
A
B
C
D

 
Soru 20
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? (2 puan)
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Hızın artırılması gerektiğini

 
Soru 21
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? (2 puan)
Duraklamak
Araç içi ışıkları yakmak
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 22
I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? (2 puan)
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 23
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? (2 puan)
Orta Şerit
Hızlanma şeridi
Tırmanma şeridi
Yavaşlama şeridi

Soru 24
I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? (2 puan)
I ve II
II ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir? (2 puan)
Sürücü belgesi
Araç imalat belgesi
Mali sorumluluk sigortası
Motorlu araç trafik belgesi

Soru 26
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir? (2 puan)
Sürücü belgesi
Araç imalat belgesi
Kaza tespit tutanağı
Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler? (2 puan)
Engel işareti
Çekme halatı
Boyun korsesi
Emniyet kemeri

Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? (2 puan)
Hırslı ve kızgın olmamak
Kurallara uymaya özen göstermek
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Soru 29
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? (2 puan)
Yangın tüpü
Üçgen reflektör
Beyaz renkte flaş
Teneke veya bidon gibi malzemeler

Soru 30
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? (2 puan)
70
80
90
100

 
Soru 31
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
(2 puan)
Batı-Doğu
Kuzey-Güney
Güneybatı-Kuzeybatı
Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 32
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? (2 puan)
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

 
Soru 33
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? (2 puan)
Hızlanıp kavşağa girmeli
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı

Soru 34
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
(2 puan)
0,20
0,30
0,40
0,50

 
Soru 35
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez? (2 puan)
1
2
3
1 ve 3

 
Soru 36
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? (2 puan)
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Hiçbir sebeple durulamayacağını
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
Karşı şeride geçilebileceğini

Soru 37
" 88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? (2 puan)
Fren mesafesini
Duruş mesafesini
Takip mesafesini
İntikal mesafesini

Soru 38
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? (2 puan)
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

Soru 39
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? (2 puan)
Minibüs, otomobile
Otomobil, minibüse
Şeridi daralmış olan, diğerine
Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Soru 40
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? (2 puan)
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

Soru 41
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir? (2 puan)
Park lambası
Sinyal lambası
Şarj lambası
El fren lambası

Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır? (2 puan)
Rölanti devrinin yüksek olması
Fren hidroliğinin tamamlanması
Soğutma suyuna antifriz katılması
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi

Soru 43
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir? (2 puan)
Motor Yağı
Araç Lastiği
Fren hidroliği
Akü elektroliti

Soru 44
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? (2 puan)
Römorka yük konulması
Römorkun farlarının yakılması
Römorkun üzerine branda çekilmesi
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması

Soru 45
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir? (2 puan)
Gürültü kirliliğinin artması
Motorun ısınarak stop etmesi
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
Egzozdan siyah renkte duman çıkması

Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? (2 puan)
Hava filtresinin kirlenmesi
Yakıt deposunun delinmesi
Yakıt sisteminin hava yapması
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

 
Soru 47
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası yandaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
(2 puan)
Emme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Ateşleme (İş) zamanı
Egzoz zamanı

 
Soru 48
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? (2 puan)
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını

Soru 49
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2 puan)
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Hava filtresinin kirlenmesi
Bujilerin eskimesi

Soru 50
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır? (2 puan)
Çekme halatı
Patinaj zinciri
Hız sınırlayıcı cihaz
Lastik basınç sensörü

 

Skor Listesi